పార్ట్ టైం జాబ్స్ | జస్ట్ నాలుగు గంటలు ఇంటి దగ్గర నుండి పని చేసే జాబ్స్

Advertisement Indiamart Part Time Jobs Recruitment 2022 : IndiaMart పార్ట్ టైం ఇంట్లోనే వర్క్ చేసి అనగా కేవలం నాలుగు గంటలు సేల్స్ ఎన్రిచ్మెంట్ లాగా పని చేసే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఈ పోస్టులకు స్త్రీ మరియు పురుష అభ్యర్థులిద్దరూ ఆన్ లైన్ విధానం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలానే ఇవి కేంద్ర సంస్థ కాబట్టి ఏపి మరియు టీఎస్ వారిద్దరిద్దరూ అప్లై చేసుకొనే మరో మంచి అవకాశం. ఎటువంటి రాతపరీక్ష లేకుండా … Read more