సొంత తాలూకాలలో అద్భుతమైన జీతం తో ఉద్యోగాలు

Advertisement Byju’s Jobs Recruitment 2022 : Byjus Jobs ఆన్ లైన్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లేట్ ఫామ్ అయినటువంటి బైజూస్ నందు చాలా మంచి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా 200 బిసినెస్ డవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. స్త్రీ మరియు పురుష అభ్యర్థులిద్దరూ ఆన్ లైన్ విధానం ద్వారా ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డిగ్రీ పాసైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరు అర్హులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు కాబట్టి ఏపి మరియు … Read more